Translate

söndag 14 oktober 2018Swenglish for swengler....

Härförleden hade jag en nära-döden-upplevelse...det var riktigt otäckt!!!! Familjen var på promenad i Hammarskogs friluftsområde strax utanför Uppsala. Vi var i slutet på en 7 kilometers vandring och gick på en träspång längsmed Mälaren....vid en krök mötte vi ett flertal personer så vi flyttade oss ut mot staketet för att inte vara i vägen...en äldre ( och mycket observant samt klok visade det sig ) man kommenterade att "det var en duktig och tyst hund, den är det pli på"...när någon..vet ej vem men säkert en jäkligt illvillig demon...körde in ett glödande spjut i min vänstra rumpa!!!!! Jag for iväg som en raket och med ett tjut som säkert hördes in till Uppsala Centrum. Husse trodde jag blivit attackerad av 10 st lösa golden retrievers. Men så var icke fallet...jag hade kommit emot elstängslet som fanns i staketet!!!  Jo man tackar!!! Fick man sig en gratis permanent!!! Så nu är man en akita-ken som luktar bränd tax och har pudelfrisyr!!! Snyggt?! NOT!!!!

The other day I had a near-death-experience....really creepy!!!! The family was on a hike in Hammarskog...a sort of reservation outside Uppsala near Mälaren....We were at the end of our 7 kilometer hike and walking along a foot-bridge...on a bend we met some people coming our way so we moved towards the fence on one side...too not to be in the way....an elderly ( very observant and wise as it showed ) man said to me " you are a very clever and silent dog, well-mannered "....when someone...don´t know whom but it must have been an evil-minded demon...drow a redhot spear in my left buttock!!!!! I trashed of like a bat and howled so loud that it must have been heard in the City of Uppsala!!! Master thought I had been attacked by ten loose golden retrievers!! But that was not the case...I had but my precious behind against the electric fence!!!! That was NOT nice I can tell you!!!! Got myself a free hairperm!! So now I am an akita-ken that smell like a burnt dachshound with a poodles hair-do!!!! Stylish???? NOT!!!!Morga hage promenad med Daijina Mirai igen....hon ska alltid stila och klättra på stenar...säger att hon ska starta en expedition för att bestiga Mount Fuiji....inget för undertecknad....jag har annat som jag kan tänka mig bestiga!!...hehehe!!! ( #metoo )

Morga hage walkie with the delicious Daijina Mirai...she is always trying to show off by climbing on rocks....says she is putting on an expedition to mount Mount Fuiji....nothing for me...I have other things in mind with my mounting!!..hehehe!! Red light red light!! ( # metoo )


Och fruntimren ska alltid bråka med varandra...oense om ALLT...säger någon A så bara måste den andre säga B...hör väl till tikarnas arbetsbeskrivning kan jag tänka??!! Eftersom jag är Kungen av Morga gäller det ju att hålla en rojalistisk och stoisk profil...inte ge sig in i de heta diskussionerna alltså!!!

And the women is always fighting...not agreeing on anything....if one say A the other one just MUST say B....well it´s the bitches job descriptions what not??!! Because of me being The King Of Morga I always tend too behave royalistic and stoic...not engaging myself in any of their discussions!!!!

Kazumi har också passat på att se ut vår julgran för året....lite stor kanske men om vi toppar den lite kan det nog gå....

Kazumi has been scouting after our X-mas tree this year....this is maybe a little too big...but if we take off some of top it will fit fine....


Några fantastiska sensommardagar vid Mälaren...

Been a couple of lovely days by the Mälaren sea......

Men katten Sigge ligger helst i soffan ...gömmer sig så gott det går och hoppas att hundarna är borta när han vaknar!!!....men tji får han!!!!

But the cat Sigge is thriving inside on the couch....hiding under his paws and hoping that the dogs will be gone by the time he wakes up!!!.....he is sooooo wrong!!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar