Translate

torsdag 6 december 2018Swenglish as usual after the swedish texts....enjoy!!!

Julförberedelserna är i full gång....som synes...måtte julen ta slut fort så man slipper springa runt och skämmas i alla dessa julmunderingar!!!
Kazumi fortsätter att växa....

The x-mas preparations are in high speed...as you can see...I wish for x-mas to end soon so I don´t have to embarrass myself  with all these outfits!!!
Look how big Kazumi has become...she is growing so fast....


Nu visar bilden inte riktigt hela sanningen...fullt sååå stor har hon inte blivit...som tur är!!! Hon fyller 8 månader om några dagar och har inte löpt ännu. Hon har börjat träna på lite vuxengrejor...typ att sparka i marken efter att gjort sina behov....lite okoordinerat ännu...det tar ett tag att få till rätta "moon walk" snitsen. Sina behov gör hon fortfarande på de mest olämpliga ställen. Rekordet är nog när hon prompt skulle ut på gatan framför en buss som stannat vid en busshållplats!!!! Husse var måttligt road av att plocka upp bajs inför en buss full med stirrande och irriterade passagerare...kan man inte sätta en blöja på den där halvmesyren????
Tur att hon är rätt rolig att leka med...får fart på en slö gubbe som undertecknad....

Well the picture is telling a lie...she is not that big....yet!!! She is 8 months in a couple of days....and still not in heat!!! She is doing some grownup stuff now...or trying to anyway...like scratching with her paws after doing her "needs"..a bit uncoordinated...takes awhile to get a knack of the " moon walk". But she still does her pooping in the most awkward places. The record of awkward places was when she stubbornly insisted to poo right infront of a bus which had stopped at a bus stop!!!! Master was not that pleased to pick it up infront of all the staring and irritated passengers.....would a diaper be to much to ask for?????
Luckily she is fun to play with.....På våra promenader tillsammans slår det aldrig fel att det är hundar som skall skälla på oss....vi har väl inte gjort dom något illa??? Tror att dom irriterar sig på Kazumi...för inte kan det väl vara mig dom hetsar upp sig på???? Rekordet hade vi en morgon när vi från en och samma plats lyckades få fem olika hundar att gå igång med skällande....och vi skäller aldrig tillbaka...vi är väl stolta akita-inus!!!!
Att DOM har problem betyder inte att det är MITT problem....som ibland vissa ägare till dessa hundar tycks tro. En dag var vi på väg till Ultuna Djursjukhus för att väga mig....nu är det ganska onödigt tycker jag eftersom jag alltid har en perfekt vikt ( 37,5-37,9 kg )....då vi på en sidoväg ser en korpulent ung man med en amstaff ca 100 meter bort. Vi hade tänkt gå på den väg där dom gick men eftersom vi ser att amstaffen noterar oss och börjar hoppa som en guttaperkaboll ( boll gjord av av gummiliknande material...bland annat dåtidens golfbollar gjordes av detta material ) beslutar vi att ta en detour. För att göra detta tvingas vi stanna för att kunna korsa en trafikerad led.....då hör vi på avstånd någon ropa. Det är den korpulente amstaffägaren...han har ännu inte lyckats att gå iväg med guttaperkaamstaffen. Husse skriker "vad säger du?"...avståndet är ca 100 meter!!!...och husse är inte bara trögtänkt utan lomhörd också. Guttaperkaägaren skriker igen medan han försöker tygla amstaffen" Gå då och stå inte där och glo!!". Va???? Ska vi vara tvungna rusa iväg och gömma oss bara för att han inte har ordning på sin byracka???? Nån måtta får det vara!!! Husse blev lite övertempererad och skrek tillbaks typ något som börjar på ID och slutar på OT.....
Nåja snart skall det väl kunna bli lite julefrid....om vi har tur....

On our daily walks...we usually are out walking four times a day ( longer and shorter walks )...it always are dogs barking at us...and we have not doing anything wrong!!!! I suspect that they do not like Kazumi....cause it can´t be me they are angry at can it???? One morning we manage to get five different dogs starting to bark at the same spot....not the Wiener Sängerknaben if you ask me!!! And we NEVER bark back at them.....we are proud akitas!!!!!
If THEY  have a problem doesn´t meen that it´s MY problem....as some of their owners sometimes think!
One day we were on our way to Ultuna Animal Hospital to weigh me...unnecessary I think...I always have my comfort weight ( 37,5 - 37,9 kilos )...when we on a side track spotted a corpulent young man with an amstaff...they were approx 100 meters away. We had planned to continue our journey on "their" road but the amstaff spotted us and started to jump up and down like a guttaperka ball ( past time golf balls where made of guttaperka, sort of a rubber material )....so we decided to take a detour. Because we then had to cross a heavily trafficated road we was forced to stop....at a distance we heard someone shout. It was the corpulent guttaperka dogowner. As my master is not only thickheaded but hard of hearing as well he shouted " What did you say?"...the distance is 100 meters to the golf ball dog and its owner ( he hadn´t been able to go away with the jumpy dog )....the portly man shouts back " Don´t stand there and glare, walk away!" What!!! Are we supposed to run away just because he can not handle his mongrel???? Master became a little bit overheated and shouted back something that starts with ID and ends with OT.....
Maybe the X-mas peace will come eventually??!!......

 Jula lugnt!!!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar